Schirm Anita
 

Részletes szakmai önéletrajz pdf-ben: schirm_cv.pdf


Szakmai életrajz:


Munkahelyek, beosztások:

 1. 2022–: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, docens

 2. 2012–2022: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, adjunktus

 3. 2008–2012: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

 4. 2007–2008: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, gyakornok


 1. 2006–2007: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, predoktori ösztöndíjas óraadó

 2. 2003–2006: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, oktatás doktoranduszként

 3. 2001–2003: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, demonstrátor


 1. 2004–2008: Budapesti Média Intézet, külső előadó


Továbbképzések:

  1. 2015 január: Tudománykommunikációs és tudománymenedzsment képzés, az Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt. (nyilvántartási száma: E-000274/2014) 60 órás továbbképzése (2015/12/192)


Tanulmányok, végzettségek:

  1. 2021. október 26. habilitáció, nyelvtudomány, Eredménye: 100%


 1. Posztgraduális tanulmányok:

  1. 2011. május 13: A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és szinkrón státusa alapján című doktori disszertáció védése. Eredménye: 100%.

   2009. június 29: PhD-szigorlat, eredménye: summa cum laude


  1. 2003–2006: SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti Program, ösztöndíjas PhD-hallgató, tanulmányi eredmény: végig kitűnő, PhD-s abszolutórium száma: 000667


 2. Felsőfokú tanulmányok:

  1. 2000–2003: JATE/SZTE BTK magyar nyelvtörténet speciális képzés


  1. 1998–2003: JATE/SZTE BTK általános nyelvészet szak, kitüntetéses oklevél; száma: 904/2003., a szakdolgozat címe: A kérdések szerepe a verbális konfliktusban


  1. 1998–2003: JATE/SZTE BTK magyar nyelv és irodalom szak, kitüntetéses oklevél; száma: 905/2003., a szakdolgozat címe: Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata

  2. 1999–2003: Eötvös Loránd Kollégium tagja


 3. Középfokú tanulmányok:

  1. 1992–1998: József Attila Gimnázium hatosztályos tagozat, Ózd, kitűnő tanulmányi eredmény és kitűnő érettségi vizsga (sorszám PT C 0036218)


  1. Magyar nyelvi OKTV 9. hely A modern mesék nyelve című pályamunkával


 

 1. Alapfokú tanulmányok:

  1. 1987–1992: Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd


Egyéb tevékenység:

 1. Tehetséggondozás:

  1. 2014. szeptemberétől: az SZTE Eötvös Loránd Kollégium védnöke


  2. 2012–: az SZTE Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyének vezetője: http://www.eotvos.u-szeged.hu/nyelveszeti_muhely

   2010–: Nyelvtudományi Tehetségműhely létrehozása

   2009–: a Magyar Nyelvészeti Tanszék TDK ügyeinek az intézése


 2. Honlapkészítés:


  1. 2011–: a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása: http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu  2. 2004–: a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola honlapjának tervezése, elkészítése és karbantartása: http://nydi.bibl.u-szeged.hu/